El Capítul celebra l’acte institucional de 2024

El 22 d’abril, es va celebrar en la parròquia castrense de Sant Doménec, l’Acte Institucional Anual de Jura de Nous Cavallers, Imposició de les Distincions Capitulars i entrega de la placa acreditativa de la condició d’Honorable Cavaller Jurat Emèrit.

L’acte va ser presidit pel Magnific Senyor Prior, l’Excm. i Rvdm. Sr. N’ Enrique Benavent i Vidal, Arquebisbe de Valéncia. Aixina com pel President d’Honor, Excm. Sr. Tinent General D. Fernando García-Vaquero i Pradal, cap del C.G.T.A.D.

Varen prestar jurament els tres nous Cavallers Jurats, Vicente Cerezo i Montolío, el Rvt. Vicente Ferrer i Andreu i el lletrat Carlos Bonell i Pascual. Va rebre la medalla d’or del Capítul la Dra. Pilar Valor i Moncho. I la placa que acredita el seu pas a Cavaller Jurat Emèrit Rafael Ferraro i Sebastià.

Jurament de Vicente Cerezo (Foto cortesía de Manuel de Zayas)
Jurament de Vicente Ferrer (Foto cortesía de Manuel de Zayas)
Jurament de Carlos Bonell (Foto cortesía de Manuel de Zayas)

Va assistir una numerosa representació d’autoritats civils, militars i eclesiàstiques, l’Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines Toña Játiva i Rams, aixina com d’Ordes, entitats culturals, universitàries i del món vicentí.

Entrega de la Medalla d’Or a Pilar Valor (Foto cortesía de Manuel de Zayas)
Entrega de la Placa a Rafael Ferraro (Foto cortesía de Manuel de Zayas)

L’acte es va tancar en els parlaments del Rvt. Vicente Ferrer i Andreu, en representació dels nous Cavallers, de la distinguida en la Medalla d’Or, aixina com de l’Honorable Cavaller Jurat Emèrit. El Lloctinent General del Capítul l’Excm. Sr. En José Alfredo Pellicer i Artés, tancant l’acte, l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe.

Foto cortesía de Manuel de Zayas

Al final del mateix es va servir un coctel en el Saló del Tro, que va estar molt animat donant lloc a uns moments de confraternitat entre tots els assistents.