El Capítul colabora en la difusió dels «milacres»

El Capítul de Cavallers Jurats de San Vicent Ferrer ha co-organisat, en L’Altar del Carme, Junta Central Vicentina, l’Ajuntament de Xàbia i les parròquies de San Bartolomé i de Ntra. Sra. de Loreto de Xàbia, la representació de «La pesta vençuda» per el quadro artístic de l’Altar del Carme, milacre guanyador del Primer Premi del Concurs de milacres de 2024 en la població alacantina.