Consell d’Honor

President d’ Honor: Excmo. Sr. D. Fernando García-Vaquero Pradal

Magnific Senyor Prior: Excmo. y Rvdmo. D. Enrique Benavent Vidal, Arzobispo de Valencia 

President d’ Honor Emerit: Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad

Camarera Major Perpetua: Excma. Sra. Dña. Paloma Torres Vda. de Martí Belda

Consell Directiu 

Lloctinent General .- H.C. Excmo. Sr. D. José Alfredo Pellicer Artés

Capellà Major .- H.C. Ilmo. y Rvdo. Sr. D. José Manuel Alcácer Orts O.P.

Sindic Primer.- H.C. Ilmo. Sr. D.  Rafael Martínez Mesas

Sindic Segon.- H.C. Ilmo. Sr. D.  José Vicente Vila Castellar

Escrivà.- H.C. Ilmo. Sr. D. Ángel Blanes Espí

Almoiner.- H.C. Ilmo. Sr. D. Enrique J. Albors Camps 

Racional.- H.C. Ilmo. Sr. D. Josep R. Ombuena Ruiz

Menestral.- H.C. Ilmo. Sr. D. José Mª. Carrau Criado

Conseller Primer. Tinent de Almoiner.-  H.C. Ilmo. Sr. D. Jorge Sáez Marín

Conseller Segon. Tinent de Escrivà.-  H.C. Ilmo. Sr. D. Enrique Torras Miralles

Conseller Tercer. Tinent de Menestral.- H.C. Ilmo. Sr. D. Agustín Blasco Carbó

Conseller Quart. Tinent de Sindic.-  H.C. Ilmo. Sr. D. Ignacio J. Ballester Borrell