La vesprada del dia 22 de juny va tindre lloc el Capítul Extraordinari i Acte Institucional del nostre Molt Ilustre, Virtuós, Magnífic, i Lleal Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicente Ferrer en la parròquia castrense de Sant Domènech en el que varen prestar dos nous Cavallers, es varen entregar les Medalles d'Or del Capítul i una placa d'Honorable Cavaller Emèrit.

actinst2021

Foto: M. Guallart

Va començar l'acte rebent al Tinent General Cap del Quarter General Terrestre d'Alta Disponibilitat, Excm. Sr. En Fernando Garcia-Vaquero i Pradal.

Els dos nous Cavallers Jurats que varen prestar jurament són En Pere Catalán i Vena, i N'Ignacio José Ballester i Borrell, les Medalles d'Or es varen entregar a En Luís A. Tena i Orduña,  En Josep Àngel Crespo i Flor i a "Cáritas Diocesana de Valéncia" en la persona del seu Director N'Ignacio Grande i Ballesteros, aixina com la placa de Cavaller Emèrit a Mossen En Josep Vicent Castillo i Peiró, Capellá Major del Capítul.

Varen presidir el Bisbe Auxialiar En Javier Salinas i el Tinent General Cap del Quarter General Terrestre d'Alta Disponibilitat, Excm. Sr. En Fernando Garcia-Vaquero i Pradal, President d'Honor del Capítul, que varen estar acompanyats pel Capellà Castrense En Ramón Canseco.

Varen pronunciar parlaments En Pere Catalán en representació dels nous Honorables Cavallers i dels condecorats, el Lloctinent General En Xavier Català i Aznar i el Bisbe Auxiliar.

Va estar present l'Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines, Na Immaculada Atienza i Peñarrocha representant al món vicentí, acompanyada per Na Mariví Borrell i Alós Contadora de la Junta Central Vicentina.